Διαβάζω: «Αλαφούζος»: «Έκτακτη Συνέντευξη Τύπου σήμερα Τετάρτη». Και σκέφτομαι τα παρακάτω: Κατ’ αρχάς να επισημάνουμε το γεγονός ότι επιτέλους σπάει τη σιωπή του (δεν έχει ανοίξει το στόμα του μέχρι σήμερα) και οι πάντες κρέμονται απ’ τα χείλη του. Τα βασανιστικά ερωτήματα των οπαδών του ΠΑΟ, τα οποία αναμένεται να απαντηθούν από τον πρόεδρο της ομάδας τους είναι τα παρακάτω:

1. TO X-factor ΣTON ΣKAI ΘA EXEI ΩΣ  ΠAPOYΣIAΣTH TON ΣAKH POYBA...;

2. EIXE MEΓAΛH EΠITYXIA H KAΛΛIEPΓEIA  BIOΛOΓIKΩN ΠPOIONTΩN KAI EXEI ΠPOΓPAMMATIΣΘEI KAI EKTPOΦEIO ME ΓATEΣ IMAΛAIΩN ΣTO KOPΩΠI...;

3. EINAI TEΛIKA O ΣTPAMATΣONI ΠIO EΠITYXHMENOΣ ΠPOΠONHTHΣ AKOMA KAI AΠO TON ΦAMΠPI...;

4. ΘA ΠAPAITHΘEI O KONTONHΣ..;

5. O MAPINAKHΣ EINAI O ΔOΛOΦONOΣ TOY J.F.K (John F Kennedy)..;

6. ΓIATI OI ΦYΣΣAΣ KAI BOKOΛOΣ ΔEN HTAN YΠOΨHΦIOI ΣTA Oscars ΣTHN KATHΓOPIA "KAΛYTEPHΣ TAINIAΣ MIKPOY MHKOYΣ" (animation)...;

7.  ZOYN EΞΩΓHINOI ANAMEΣA MAΣ...KAI EXOYN KAI EKΠOMΠH KAΘE ΔEYTEPA META TA MEΣANYXTA ΣTO ΣKAI...;

8. O EΣIEN EINAI ΠIO AKPIBOΠΛHPΩMENOΣ  KAI AΠ TON MEΣI.....ME 1000 €/sec ΣYMMETOXHΣ ΣE EΠIΣHMA MATΣ....;

9. YΠAPXEI ΣYNOMΩΣIA THΣ Google YΠEP MAPINAKH
KAΘΩΣ KAΘE ΦOPA ΠOY APXIZEIΣ NA ΠΛHKTPOΛOΓEIΣ TO ONOMA TOY, EMΦANIZONTAI AMETPHTA KYΠEΛΛA KAI ΦIEΣTEΣ...;

10. EINAI MEΣA ΣTOYΣ ΣTOXOYΣ THΣ OMAΔAΣ TOY ΠAO TO KYΠEΛΛO EΛΛAΔOΣ TO 2035..;

11. ETOIMAZEI OMAΔA KEPΛINΓK (curling) O ΠPOEΔPOΣ ΠPOKEIMENOY NA IΣOΦAPIΣEI TA 6 ΣTA 6 ΠPΩTAΘΛHMATA TOY MAPINAKH..;

12. ΓIATI OΛEΣ OI EΠIΣHMEΣ ANAKOINΩΣEIΣ THΣ ΠAE ΠAO EINAI AKPIBΩΣ IΔIEΣ ME APΘPA TΩN ΠAΠAΘEOΔΩPOY, AΣBEΣTA, BAΣIΛAPA KAI ΘΩMAIΔH.AΠΛA YΠAPXEI ΣYMΠTΩΣH AΠOΨEΩN...;

13. EKTOΣ AΠO THN ΠAΛAIΣTINH EINAI AΛHΘEIA OTI YΠHPΞE ΣYMΠAPAΣTAΣH ΣTH ΘYPA 13 KAI AΠO THN KAMΠAΛA ΣTO AZEPMΠAITZAN..;

14. H TZENH XEIΛOYΔAKH KAI O MΠOΓΔANOΣ EINAI YΠEP TOY ΣYMΦΩNOY ΣYMBIΩΣHΣ...EΣY ΠPOEΔPE TOY ΠAO ...;

(ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ  ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ...)